voucher.com.vn
voucher.com.vn
Leflair Visit Store

Mã giảm giá Leflair

12 Ưu đãi & Mã giảm giá

12 Xác nhận

121 sử dụng trong ngày

0 Đánh giá

Đánh giá
 • Mã giảm giá Leflair
NGƯỜI DÙNG MỚI

    Leflair ưu đãi Thời trang - Phụ kiện

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho khách hàng lần đầu mua sản phẩm

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     WELCOME
     Khuyến mãi
     10%
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thời trang - Phụ kiện
     • Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho khách hàng lần đầu mua sản phẩm

     Comments (0)

    Leflair ưu đãi Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng

    • 50k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng BIDV

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     BIDV50
     Khuyến mãi
     50k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng BIDV
     • Cho tất cả đơn hàng, tất cả các ngày
     • Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký

     Comments (0)

    • 100k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 100k cho chủ thẻ ngân hàng Citibank lần đầu đăng ký

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     CITI100
     Khuyến mãi
     100k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 100k cho chủ thẻ ngân hàng Citibank lần đầu đăng ký
     • Cho đơn hàng trên 500.000₫
       
     • Tất cả các ngày. (Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký Leflair)

     Comments (0)

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ ngân hàng Citibank

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     CITI10
     Khuyến mãi
     10%
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ ngân hàng Citibank
     • Cho đơn hàng trên2.000.000₫
       
     • Tối đa 300.000₫
       
     • Tất cả các ngày

     Comments (0)

    • 80k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng Phương Đông (OCB) lần đầu đăng ký

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     OCB80
     Khuyến mãi
     80k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng Phương Đông (OCB) lần đầu đăng ký
     • Cho đơn hàng trên 1.000.000₫
       
     • Tất cả các ngày. (Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký Leflair)

     Comments (0)

    • 50k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard lần đầu đăng ký

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     MASTERCARD50
     Khuyến mãi
     50k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard lần đầu đăng ký
     • Cho tất cả đơn hàng, tất cả các ngày. 
     • (Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký Leflair)

     Comments (0)

    • 80k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 80k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     MASTERCARD80
     Khuyến mãi
     80k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 80k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard
     • Cho đơn hàng trên 400.000₫
       
     • Tất cả các ngày.

     Comments (0)

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng Mastercard

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     MASTERCARD10A
     Khuyến mãi
     10%
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng Mastercard
     • Cho đơn hàng trên 1.500.000₫
       
     • Tối đa 300.000₫
       
     • Tất cả các ngày

     Comments (0)

    • 50k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng Sacombank lần đầu đăng ký

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     SACOMBANK50
     Khuyến mãi
     50k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng Sacombank lần đầu đăng ký
     • Cho tất cả đơn hàng.
       
     • Tất cả các ngày. 
     • (Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký Leflair)

     Comments (0)

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ ngân hàng Sacombank

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     SACOMBANK120
     Khuyến mãi
     10%
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ ngân hàng Sacombank
     • Cho đơn hàng trên1.500.000₫
       
     • Tối đa 120.000₫
       
     • Tất cả các ngày.

     Comments (0)

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng Timo

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     TIMO10
     Khuyến mãi
     10%
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng Timo
     • Cho đơn hàng trên700.000₫
       
     • Tối đa 150.000₫
       
     • Tất cả các ngày

     Comments (0)

    • 150k OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm giá Leflair giảm 150k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard lần đầu đăng ký

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2020-12-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     MASTERCARD150K
     Khuyến mãi
     150k
     Hạn đến
     18-12-2020
     Danh mục
     Thẻ tín dụng - Thẻ ngân hàng
     • Mã giảm giá Leflair giảm 150k cho chủ thẻ tín dụng Mastercard lần đầu đăng ký
     • Cho đơn hàng trên1.500.000₫
       
     • Tất cả các ngày. 
     • Cho chủ thẻ lần đầu đăng ký Leflair

     Comments (0)

   Mã giảm giá đã hết hạn

   • 10%OFF

    Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho khách hàng lần đầu mua sản phẩm

    Hết hạn vào:

   • 50kOFF

    Mã giảm giá Leflair giảm 50k cho chủ thẻ ngân hàng BIDV

    Hết hạn vào:

   • 100kOFF

    Mã giảm giá Leflair giảm 100k cho chủ thẻ ngân hàng Citibank lần đầu đăng ký

    Hết hạn vào:

   • 10%OFF

    Mã giảm giá Leflair giảm 10% cho chủ thẻ ngân hàng Citibank

    Hết hạn vào:

   Về Leflair

   Voucher khuyến mãi Leflair - tháng 10 năm 2020

   Leflair là trang web đầu tiên tại Việt Nam cung cấp những sản phẩm hàng hiệu chính hãng với mức ưu đãi lớn. Mỗi ngày, chương trình ưu đãi mới sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng với các sản phẩm hàng hiệu thời trang, làm đẹp và nội thất. Leflair chỉ làm việc trực tiếp với các thương hiệu và nhà phân phối chính thức, bởi vậy bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng sản phẩm và mức giá tốt nhất. Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nam/nữ, đam mê thời trang, thu nhập khá.

   Hướng dẫn sử dụng Leflair?

   Hướng dẫn sử dụng Leflair?

   Cách sử dụng mã giảm giá / khuyến mãi tại Leflair

   • 1 - Nhấp vào Lấy mã giảm hoặc Nhận khuyến mãi để sao chép mã và chuyển đến Leflair.
   • 2 - Tại Trang web Leflair nhớ dán mã giảm giá đã được sao chép tự động vào hộp giảm giá/phiếu khuyến mãi tại trang thanh toán.
   • 3 - Chờ giảm giá và tận hưởng đơn hàng của bạn.

   Leflair Hỗ trợ

   Bộ lọc

   Bỏ lọc tất cả
   Chỉ lọc trong trang này

   Lọc theo danh mục

   Cách sử dụng mã giảm giá Leflair

   • 1 - Nhấp vào Lấy mã giảm hoặc Nhận khuyn mãi để sao chép mã.
   • 2 - Truy cp Trang web Leflair và nhớ dán mã giảm giá được sao chép vào hộp giảm giá/phiếu giảm giá tại trang thanh toán
   • 3 - Chờ giảm giá và tận hưởng đn hàng của bạn

   Giới thiệu Leflair

   Leflair là trang web đầu tiên tại Việt Nam cung cấp những sản phẩm hàng hiệu chính hãng với mức ưu đãi lớn. Mỗi ngày, chương trình ưu đãi mới sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng với các sản phẩm hàng hiệu thời trang, làm đẹp và nội thất. Leflair chỉ làm việc trực tiếp với các thương hiệu và nhà phân phối chính thức, bởi vậy bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng sản phẩm và mức giá tốt nhất. Đối tượng khách hàng mục tiêu: Nam/nữ, đam mê thời trang, thu nhập khá.

   Cám ơn vì những phản hồi có giá trị của bạn

   Chúng tôi sẽ gửi vấn đề này đến nhóm kỹ thuật của chúng tôi

   Đánh giá Leflair

   Đánh giá , Trên tổng Đánh giá

   Cảm ơn bạn đã đánh giá.

   Nhận mã giảm giá/ ưu đãi mua hàng mới nhất và tốt nhất

   10,00,000+ Đăng ký trên khắp Việt Nam! Đăng ký để nhận các mã giảm giá mới được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn

   Tiếp tục

   VOUCHER.COM.VN

   Voucher.com.vn cung cấp mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm hơn khi mua sắm online.

   +84 0986.xxx.778

   © 2020 Thông tin thu thập và phân tích bởi VOUCHER.COM.VN