voucher.com.vn
voucher.com.vn
BIDV Đến cửa hàng

Mã giảm giá BIDV

9 Ưu đãi & Mã giảm giá

9 Xác nhận

121 sử dụng trong ngày

5/5 1 Đánh giá

Đánh giá
 • Mã giảm giá BIDV
NGƯỜI DÙNG MỚI

    BIDV ưu đãi Tài chính

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     10 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     8 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     13 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     9 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     7 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     23 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Lãi suất... OFF
     Đã xác nhận

     Gói vay vốn trung dài hạn lãi suất chỉ 7%/năm

     31 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Lãi suất chỉ 7%/năm
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     CƠ HỘI VAY VỐN NHIỀU ƯU ĐÃI VỚI GÓI TÍN DỤNG 50.000 TỶ ĐỒNG 
     BIDV luôn đồng hành với khách hàng để thực hiện ước mơ mua nhà, mua xe và vượt qua khó khăn trong kinh doanh khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai...
     Từ ngày 11/01/2021, BIDV tiếp tục triển khai gói vay vốn trung dài hạn “Đồng hành, Vươn xa” dành cho khách hàng cá nhân với quy mô 50.000 tỷ đồng. Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7%/năm tùy theo từng kỳ hạn áp dụng.

      Chương trình diễn ra đến hết 30/06/2021

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3917669991813388

     Bình luận (0)

    • Hoàn phí... OFF
     Đã xác nhận

     Hoàn phí đến 300.000Đ đăng ký QR BIDV

     219 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Hoàn phí 300.000Đ
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Tài chính

     ĐĂNG KÝ QR BIDV, HOÀN PHÍ TỚI 300.000 ĐỒNG

     Từ 17/10/2020 đến 30/06/2021, khách hàng hộ kinh doanh đăng ký sử dụng Gói QR BIDV sẽ được hưởng ngay những ưu đãi hấp dẫn:

     • Hoàn tối đa 300.000đ/tháng/hộ kinh doanh trong 03 tháng đầu tiên khi đăng ký gói QR BIDV.
     • Hoặc hoàn tối đa 300.000đ/tháng/hộ kinh doanh trong 05 tháng đầu tiên khi đăng ký đồng thời Gói QR BIDV và Gói tài khoản Doanh nhân.

     Sử dụng Gói QR BIDV, khách hàng được hưởng phí giao dịch thấp nhất thị trường, chỉ 0.55% doanh số giao dịch, miễn phí khởi tạo & in ấn mã QR BIDV tại điểm kinh doanh, cùng hàng ngàn ưu đãi thẻ hấp dẫn khác.

     hoặc liên hệ tổng đài CSKH ️1900 9247 và các điểm giao dịch BIDV trên toàn quốc để được hỗ trợ.

     Nguồn: https://fb.com/BIDVbankvietnam/photos/a.1556780751235669/3841860482727673

     Bình luận (0)

   Về BIDV

   Voucher khuyến mãi BIDV - tháng 02 năm 2021

   Hướng dẫn sử dụng BIDV?

   Hướng dẫn sử dụng BIDV?

   BIDV Hỗ trợ

   Bộ lọc

   Bỏ lọc tất cả
   Chỉ lọc trong trang này

   Lọc theo danh mục

   Cách sử dụng mã giảm giá BIDV

   • 1 - Nhấp vào Lấy mã giảm hoặc Nhận khuyn mãi để sao chép mã.
   • 2 - Truy cp Trang web BIDV và nhớ dán mã giảm giá được sao chép vào hộp giảm giá/phiếu giảm giá tại trang thanh toán
   • 3 - Chờ giảm giá và tận hưởng đn hàng của bạn

   Giới thiệu BIDV

   BIDV Danh mục liên quan

   BIDV Tài chính

   Cám ơn vì những phản hồi có giá trị của bạn

   Chúng tôi sẽ gửi vấn đề này đến nhóm kỹ thuật của chúng tôi

   Đánh giá BIDV

   Đánh giá 5/5, Trên tổng 1 Đánh giá

   Cảm ơn bạn đã đánh giá.

   Cám ơn vì những đóng góp có giá trị của bạn

   Chúng tôi sẽ gửi thông tin này đến nhóm kỹ thuật của chúng tôi

   Chia sẻ Ưu đãi, Mã giảm giá BIDV

   Chia sẻ ưu đãi hoặc mã giảm giá mà bạn biết cho người dùng khác!

   Nhận mã giảm giá/ ưu đãi mua hàng mới nhất và tốt nhất

   10,00,000+ Đăng ký trên khắp Việt Nam! Đăng ký để nhận các mã giảm giá mới được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn

   Tiếp tục

   VOUCHER.COM.VN

   Voucher.com.vn cung cấp mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm hơn khi mua sắm online.

   +84 0986.xxx.778

   © 2020 Thông tin thu thập và phân tích bởi VOUCHER.COM.VN