voucher.com.vn
voucher.com.vn
Apple Đến cửa hàng

Mã giảm giá Apple

46 Ưu đãi & Mã giảm giá

20 Xác nhận

121 sử dụng trong ngày

5/5 1 Đánh giá

Đánh giá
 • Mã giảm giá Apple
NGƯỜI DÙNG MỚI

    Apple ưu đãi Thực phẩm - Bách hóa

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     3 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-27
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     4 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-18
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     5 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-16
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     8 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-09
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     10 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-09
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     5 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-06
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn

     6 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-03-05
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Thực phẩm - Bách hóa

     Giảm 20% giá trị đơn hàng đầu tiên trên App Organicfood.vn
     Để trở thành một thành viên của Organicfood.vn và tham gia chương trình trên, bạn chỉ cần:
     Tải ngay App Organicfood.vn

     • App Store
     • Google Play
     • Hoặc đăng ký THÀNH VIÊN mua sắm trên website

     Đặt đơn hàng đầu tiên trên App (giảm 20%) hoặc Website
     Các đơn hàng tiếp theo sẽ được freeship hoàn toàn (đơn hàng từ 199K, bán kính dưới 8KM)

     • Từ 8-13km: khách hỗ trợ 20K phí ship
     • Trên 13km: khách hỗ trợ 30K phí ship

     Nếu bạn đã là thành viên, các đơn hàng từ 199K tiếp theo cũng sẽ được áp dụng chương trình trên. Tải App đăng kí thành viên ngay
     *Áp dụng cho khu vực TP.HCM

     Nguồn: https://fb.com/organicfooddotvn/photos/a.141038939916036/706652936687964

     Bình luận (0)

    Apple ưu đãi Tài chính

    • Thanh toán... OFF
     Đã xác nhận

     Thanh toán khoản vay nhận ngay voucher hoàn tiền

     48 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     • Hết hạn vào 2021-06-30
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Thanh toán hoàn tiền
     Hạn đến
     30-06-2021
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Tài chính

     Tips hay xài ngay Voucher hoàn tiền

     Thanh toán khoản vay siêu nhanh, siêu tiện trên ứng dụng ViettelPay - Hoàn tiền về tay 6.666đ.

     Chỉ qua combo 6 bước cực dễ dàng:

     1.  Mở ViettelPay, chọn Ưu Đãi
     2.  Chọn voucher phù hợp, ấn Sử Dụng Ngay...
     3.  Chọn loại khoản vay cần thanh toán
     4.  Điền thông tin thanh toán, chọn Kiểm Tra
     5.  Chọn thông tin thanh toán phù hợp, ấn Thanh toán
     6.  Điền mật khẩu & mã OTP để xác nhận thanh toán

     Mở app và trải nghiệm ngay với ViettelPay!

     THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
     1. Thời gian: 08/12/2020 – 30/6/2021
     2. Đối tượng: Khách hàng đăng ký mới tài khoản ViettelPay (từ tháng 8/12/2020)
     3. Chi tiết:
     - Hoàn tiền 6.666đ khi thanh toán khoản vay từ 20.000đ trên ViettelPay.
     4. Lưu ý:
     - Mỗi khách hàng được hưởng 01 ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
     - Mỗi mã hợp đồng được hưởng 01 ưu đãi/tháng.
     - Không áp dụng đồng thời các CTKM khác trên cùng 1 giao dịch thanh toán.
     - Nếu Khách hàng đủ điều kiện hưởng chính sách Giờ Vàng/Ngày Vàng và có giao dịch thanh toán phí/khoản vay tài chính trên ViettelPay vào khung Giờ Vàng/Ngày Vàng, ưu tiên áp dụng chính sách ưu đãi Giờ Vàng/ngày Vàng. Khách hàng được bảo lưu ưu đãi chương trình cho giao dịch thanh toán phí/khoản vay tài chính tiếp theo.

     Nguồn: https://fb.com/ViettelPay/posts/849573765585177

     Bình luận (0)

    Apple ưu đãi Khác

    • 599K OFF
     Đã xác nhận

     Dịch vụ tổng vệ sinh nhà cửa giá chỉ 599K

     68 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Khuyến mãi
     Giá chỉ 599K
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Danh mục
     Khác

     DỌN NHÀ NGẠI CHI - CHỈ CẦN ĐẶT APP 

     Đặt dịch vụ Tổng vệ sinh còn nhận ưu đãi "đồng giá" siêu hời chỉ 529K/gói (Áp dụng khi đặt từ 02 gói trở lên), 01 gói giá 599K.

     Dịch vụ Tổng vệ sinh bao gồm:

     • 02 Nhân viên giúp việc + 01 Giám sát nghiệm thu công việc
     • Thời gian dọn dẹp: 01 buổi 4 tiếng, 02 nhân viên cùng làm.
     • Công cụ dụng cụ cơ bản và Chất tẩy rửa
     • Giám sát đến khảo sát trước và nghiệm thu sau ca làm

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4865110966862520

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc dùng lẻ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     YEUTHUONG
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     Chọn mã YEUTHUONG giảm 5% (tối đa 30K) khi đặt dịch vụ giúp việc Dùng lẻ

     Ngoài ra, khi thanh toán online trên VNPAY và nhập mã KHONGTIENMAT giảm thêm 20K
     Lưu ý:

     • Mỗi Khách hàng được sử dụng 03 lần trong thời gian khuyến mại.
     • Khu vực áp dụng: Tất cả khu vực
     • Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Thứ 7 & Chủ nhật
     • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

     Hình thức thanh toán qua VNPAY chỉ áp dụng với Khách hàng sử dụng 1 trong 16 ngân hàng sau đây:

     Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, ABBank, Eximbank, HDBank, NCB, Nam A Bank, Vietbank, Shinhan bank, BIDC bank.

     Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

     • Giúp việc theo giờ: Dùng thử, Dùng lẻ, Tổng vệ sinh, Giúp việc định kỳ
     • Giúp việc Sáng đến tối về
     • Vệ sinh đệm, thảm, sofa, tủ lạnh, máy giặt,…
     • Tổng vệ sinh
     • Phun diệt côn trùng
     • Bảo trì căn hộ
     • Dọn dẹp Homestay

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4816157641757853

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc dùng lẻ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Mã giảm giá
     YEUTHUONG
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     T2, T3, T4, T5, T6 hàng tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     Khách ơi còn chần chờ chi mà không mở app JupViec nhận chiếc Deal HOT đầu tuần đi thôi!
     Chọn mã YEUTHUONG giảm 5% tối đa 30K khi đặt dịch vụ giúp việc Dùng lẻ
     Lưu ý:

     • Mỗi Khách hàng được sử dụng 03 lần trong thời gian khuyến mại.
     • Khu vực áp dụng: Tất cả khu vực
     • Ưu đãi không áp dụng vào các ngày Thứ 7 & Chủ nhật
     • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

     JupViec.vn - Thay đổi cuộc sống phụ nữ Việt

     Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

     • Giúp việc theo giờ: Dùng thử, Dùng lẻ, Tổng vệ sinh, Giúp việc định kỳ
     • Giúp việc Sáng đến tối về
     • Vệ sinh đệm, thảm, sofa, tủ lạnh, máy giặt,…
     • Tổng vệ sinh
     • Phun diệt côn trùng
     • Bảo trì căn hộ
     • Dọn dẹp Homestay

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.507210955985898/4816115495095401

     Bình luận (0)

    • 40.000₫ OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 40K cho buổi dùng lẻ đầu tiên trên App

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     JV40K
     Khuyến mãi
     Giảm 40.000₫
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     TRẢI NGHIỆM JUPVIEC - NHẬN QUÀ HẤP DẪN 
     CHI TIẾT KHUYẾN MẠI:

     - Sử dụng mã JV40K – tặng bạn 40K khi đặt buổi Dùng lẻ lần đầu tiên trên app JupViec

     Lưu ý:

     - Mỗi khách hàng sử dụng 01 lần trong thời gian khuyến mại.
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại.
     - Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu đặt dịch vụ và chưa phát sinh doanh thu qua App JupViec.
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4618061531567466

     Bình luận (0)

    • 40.000₫ OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 40K khi đặt dịch vụ qua app lần đầu

     130 lượt xem JV40K
     HIỂN THỊ MÃ
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     JV40K
     Khuyến mãi
     Giảm 40.000₫
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     LẦN ĐẦU TRẢI NGHIỆM - ƯU ĐÃI GIẢM SÂU

     Lần đầu sử dụng dịch vụ JupViec - nhận ngay ưu đãi 40K

     Đặt JupViec giải phóng việc nhà thôi chị em ơi!

     Cách thức sử dụng:

     1. Chọn gói Dùng lẻ
     2. Chọn mã JV40K trên app JupViec - giảm 40K

     NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     Lưu ý:

     - Mỗi khách hàng sử dụng 01 lần trong thời gian khuyến mại.
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại.
     - Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng lần đầu đặt dịch vụ JupViec
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4539127706127516

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc dùng lẻ

     72 lượt xem NHẬN ƯU ĐÃI
     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     ĐẶT JUPVIEC MỘT CHẠM LÀ THẢNH THƠI

     Bạn muốn nghỉ ngơi, đi chơi thay vì mệt mỏi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa?

     Tại sao không đặt liền JupViec đi thôi? Nhà sạch sáng bóng chỉ trong 30s, tha hồ nghỉ ngơi chẳng lo việc nhà.

     Dù trời có nắng hay trời có mây thì đặt JupViec bạn vẫn nhận được ưu đãi to cực

     Chọn mã THANHTHOI giảm 5% tối đa 50K khi đặt dịch vụ giúp việc Dùng lẻ

     NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     Lưu ý:

     - Mỗi Khách hàng được sử dụng 03 lần trong thời gian khuyến mại.
     - Khu vực áp dụng: Tất cả khu vực
     - Ưu đãi không áp dụng vào ngày thứ 7 & Chủ nhật
     - Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.507210955985898/4617895194917433

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc dùng lẻ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     THANHTHOI
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     ĐÃ BAO LÂU RỒI BẠN KHÔNG TẬN HƯỞNG TRỌN VẸN NGÀY NGHỈ?

     ️ Chờ đợi cả tuần để đến cuối tuần, nhưng sao:

     Nhìn quanh nhà cửa bộn bề chẳng ai dọn?
     Cơm nước cũng chẳng ai nấu?
     Việc nhà làm mãi không xuể?

     Quanh đi quẩn lại đã hết ngày cuối tuần mất rồi! Đừng để cuối tuần của bạn chỉ quanh quẩn với việc nhà, đặt JupViec nhé tha hồ thảnh thơi!

     Chọn mã THANHTHOI giảm 5% tối đa 50K khi đặt dịch vụ giúp việc Dùng lẻ

     NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     Lưu ý:

     - Mỗi Khách hàng được sử dụng 03 lần trong thời gian khuyến mại.
     - Khu vực áp dụng: Tất cả khu vực
     - Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4617908001582819

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc định kỳ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     CHUNGTAY
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     RINH ƯU ĐÃI TỚI 400K NGAY KHI MỞ APP

     Việc giữ vệ sinh nhà cửa, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc là cách để ngăn ngừa và đẩy lùi các loại vi khuẩn gây bệnh.

     Hiểu được điều đó, JupViec đem đến cho bạn ưu giúp bạn vệ sinh nhà cửa sạch bong sáng bóng đây:

     Chọn mã CHUNGTAY giảm 5% tối đa 300K khi đặt dịch vụ giúp việc Định kỳ

     Ngoài ra, khi thanh toán online trên VNPAY và nhập VNPAY4U giảm thêm 5% (tối đa 100K)

     NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     LƯU Ý:

     - Ưu đãi áp dụng cho hợp đồng Định kỳ từ 03 tháng trở lên
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực
     - Hình thức thanh toán qua VNPAY chỉ áp dụng với Khách hàng sử dụng 1 trong 16 ngân hàng sau đây:
     Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, ABBank, Eximbank, HDBank, NCB, Nam A Bank, Vietbank, Shinhan bank, BIDC bank.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4618326128207673

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc định kỳ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     CHUNGTAY
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     MỞ APP NHẬN QUÀ - THẢ GA THƯ GIÃN

     Chọn tới chọn lui, tìm kiếm đâu cho xa, đặt JupViec cho vợ vẫn là tốt nhất đúng không cả nhà?

     Đặt Giúp việc Định kỳ để nhận ưu đãi lên tới 400K khi đặt Định kỳ với hợp đồng từ 03 tháng nha! Chi tiết như sau:

     Chọn mã CHUNGTAY giảm 5% tối đa 300K khi đặt dịch vụ giúp việc Định kỳ

     Ngoài ra, khi thanh toán online trên VNPAY và nhập VNPAY4U giảm thêm 5% (tối đa 100K)

     NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     LƯU Ý:

     - Ưu đãi áp dụng cho hợp đồng Định kỳ từ 03 tháng trở lên
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực
     - Hình thức thanh toán qua VNPAY chỉ áp dụng với Khách hàng sử dụng 1 trong 16 ngân hàng sau đây:
     Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, ABBank, Eximbank, HDBank, NCB, Nam A Bank, Vietbank, Shinhan bank, BIDC bank.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4618332754873677

     Bình luận (0)

    • 5% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 5% khi đặt dịch vụ giúp việc định kỳ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     DOANVIEN
     Khuyến mãi
     Giảm 5%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     TẾT TRUNG THU - TẾT CỦA ĐOÀN VIÊN

     Một mùa Trung Thu nữa lại về, Trung thu - ngày của Đoàn viên - ngày mà cả gia đình tạm gác lại hết những bộn bề lo toan của cuộc sống để quay về quây quần, tận hưởng thời gian hạnh phúc bên nhau.

     Trung thu năm nay, hãy để JupViec chia sẻ việc nhà giúp bạn, để bạn có nhiều thời gian hơn quây quần bên gia đình thân yêu bạn nhé!

     Hiểu được điều đó, JupViec đem đến cho bạn ưu đãi giúp bạn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, vui ngày đoàn viên:

     • Chọn mã DOANVIEN giảm 5% tối đa 300K khi đặt dịch vụ giúp việc Định kỳ

     Ngoài ra, khi thanh toán online trên VNPAY và nhập VNPAY4U giảm thêm 5% (tối đa 100K)

     NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     LƯU Ý:

     - Ưu đãi áp dụng cho hợp đồng Định kỳ từ 03 tháng trở lên
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực
     - Hình thức thanh toán qua VNPAY chỉ áp dụng với Khách hàng sử dụng 1 trong 16 ngân hàng sau đây:
     Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, ABBank, Eximbank, HDBank, NCB, Nam A Bank, Vietbank, Shinhan bank, BIDC bank.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4649230588450560

     Bình luận (0)

    • 20% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 20% khi đặt dịch vụ giúp việc định kỳ từ 3 tháng trở lên

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     CHUNGTAY
     Khuyến mãi
     Giảm 20%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     ️ TRẢI NGHIỆM GIÚP VIỆC ĐỊNH KỲ GIÁ CHỈ TỪ 8xx.000đ/THÁNG ️

     Bạn đang tìm kiếm một vị:

     ️ Cho thuê giúp việc uy tín, chuyên nghiệp?
     ️ Dịch vụ Giúp việc theo giờ có chất lượng tốt và ổn định với chi phí hợp lý?

     Trải nghiệm dịch vụ Giúp việc Định kỳ ngay thôi! Trở thành Khách hàng Định kỳ của JupViec, nhận ngay ưu đãi giảm 20% thật đã!

     Chọn mã CHUNGTAY giảm 20% tối đa 200K khi đặt dịch vụ giúp việc Định kỳ từ 03 tháng trở lên

     Ngoài ra, khi thanh toán online trên VNPAY và nhập VNPAY4U giảm thêm 5% (tối đa 100K)

     Tại sao nên đặt dịch vụ Giúp việc Định kỳ tại JupViec:

     Cố định nhân viên Giúp việc
     Mức giá tiết kiệm hơn so với dịch vụ Giúp việc lẻ
     Khách hàng được quyền thay đổi nhân viên Giúp việc nếu không hài lòng

     CÒN CHỜ GÌ NỮA, NHẬN NGAY ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     LƯU Ý:

     - Ưu đãi áp dụng cho hợp đồng Định kỳ từ 03 tháng trở lên
     - Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại khác
     - Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực
     - Hình thức thanh toán qua VNPAY chỉ áp dụng với Khách hàng sử dụng 1 trong 16 ngân hàng sau đây:
     Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SCB, IVB, VPBank, ABBank, Eximbank, HDBank, NCB, Nam A Bank, Vietbank, Shinhan bank, BIDC bank.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4508007672572853

     Bình luận (0)

    • 10% OFF
     Đã xác nhận

     Mã giảm 10% khi đặt dịch vụ giúp việc lẻ

     • Hiển thị chi tiết
     • Bình luận (0)
     Khuyến mãi/mã giảm giá: chi tiết

     Mã giảm giá
     THANHTHOI
     Khuyến mãi
     Giảm 10%
     Thời gian
     Các ngày trong tuần
     Áp dụng
     Mua online
     Danh mục
     Khác

     DỌN NHÀ THOÁNG MÁT - SỨC KHỎE CĂNG TRÀN

     Đặt JupViec ngay để nhà cửa sạch sẽ mỗi ngày! Nhà cửa sạch sẽ thì cả nhà mới khỏe mạnh được chị em ơi!

     Đừng quên chọn mã THANHTHOI để nhận ngay ưu đãi giảm 10% tối đa 50K khi đặt dịch vụ Giúp việc Lẻ bạn nhé!

     NHẬN ƯU ĐÃI TẠI ĐÂY:

     - iOS: https://apple.co/2Kg0Fhc
     - Android: http://bit.ly/2CZztx3

     Lưu ý:

     - Mỗi Khách hàng được sử dụng 03 lần trong thời gian khuyến mại.
     - Khu vực áp dụng: Tất cả khu vực
     - Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

     Nguồn: https://fb.com/JupViec/photos/a.515676611805999/4523608294346124

     Bình luận (0)

   Bạn đang xem trang 1 trong tổng số 3

   Về Apple

   Voucher khuyến mãi Apple - tháng 03 năm 2021

   Hướng dẫn sử dụng Apple?

   Hướng dẫn sử dụng Apple?

   Cách sử dụng mã giảm giá / khuyến mãi tại Apple

   • 1 - Nhấp vào Lấy mã giảm hoặc Nhận khuyến mãi để sao chép mã và chuyển đến Apple.
   • 2 - Tại Trang web Apple nhớ dán mã giảm giá đã được sao chép tự động vào hộp giảm giá/phiếu khuyến mãi tại trang thanh toán.
   • 3 - Chờ giảm giá và tận hưởng đơn hàng của bạn.

   Apple Hỗ trợ

   Số điện thoại: (408) 974–2042

   Địa chỉ mail:

   Trang facebook:

   Bộ lọc

   Bỏ lọc tất cả
   Chỉ lọc trong trang này

   Lọc theo danh mục

   Cách sử dụng mã giảm giá Apple

   • 1 - Nhấp vào Lấy mã giảm hoặc Nhận khuyn mãi để sao chép mã.
   • 2 - Truy cp Trang web Apple và nhớ dán mã giảm giá được sao chép vào hộp giảm giá/phiếu giảm giá tại trang thanh toán
   • 3 - Chờ giảm giá và tận hưởng đn hàng của bạn

   Giới thiệu Apple

   Cám ơn vì những phản hồi có giá trị của bạn

   Chúng tôi sẽ gửi vấn đề này đến nhóm kỹ thuật của chúng tôi

   Đánh giá Apple

   Đánh giá 5/5, Trên tổng 1 Đánh giá

   Cảm ơn bạn đã đánh giá.

   Cám ơn vì những đóng góp có giá trị của bạn

   Chúng tôi sẽ gửi thông tin này đến nhóm kỹ thuật của chúng tôi

   Chia sẻ Ưu đãi, Mã giảm giá Apple

   Chia sẻ ưu đãi hoặc mã giảm giá mà bạn biết cho người dùng khác!

   Nhận mã giảm giá/ ưu đãi mua hàng mới nhất và tốt nhất

   10,00,000+ Đăng ký trên khắp Việt Nam! Đăng ký để nhận các mã giảm giá mới được gửi trực tiếp vào hộp thư đến của bạn

   Tiếp tục

   VOUCHER.COM.VN

   Voucher.com.vn cung cấp mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi tốt nhất, giúp bạn tiết kiệm hơn khi mua sắm online.

   +84 0986.xxx.778

   © 2020 Thông tin thu thập và phân tích bởi VOUCHER.COM.VN